Strach, nejistota, osamělost – pomohou Bachovy esence

Strach, nejistota, osamělost – pomohou Bachovy esence

Bachovy esence, které se míchají do užívacích lahviček na základě konzultace obsahují 38 květových esencí a nabízí nám jednoduchý a účinný způsob léčení. Působí na emocionální úrovni člověka a pomáhají tak navodit harmonii mezi tělem a myslí.

Edward Bach si byl jistý tím, že špatný fyzický stav pramení z konfliktu mezi tělesným a duchovním bytím. Fyzickou nemoc označil za konečný výsledek toho, co je zakořeněné hluboko pod povrchem. Tvrdil, že prvním signálem konfliktu jsou naše emoce, na které Bachovy esence působí. Pomáhají zdolat krátkodobé výbuchy i dlouhodobé citové stavy jako je žárlivost či strach. Dělíme je do 7 skupin: 

  • Strach
  • Nejistota
  • Nezájem o své okolí
  • Osamělost
  • Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních
  • Skleslost a zoufalství
  • Přílišná péče o druhé

STRACH

První skupinou je soubor 5 esencí zaměřených proti strachu. Strach je základní lidskou emocí, která nás z biologického hlediska varuje před nebezpečnými situacemi. Je pro náš život velice důležitá, avšak existuje velmi tenká hranice mezi tím, kdy nám pomáhá a kdy škodí. Někdy nám může bránit ve výkonu běžných činností a projevuje se i na psychosomatické rovině. Typickým somatickým příznakem je nevolnost, stahy žaludku, žaludeční vředy či migrény. Esence pomáhají zmírnit krátkodobé i dlouhodobé pocity strachu a navodit tak ztracený pocit harmonie. Každá esence je specifická, zaměřená proti určitému typu strachu.

 

Mimulus pomáhá překonat strach z konkrétní situace jako je např. zkouška či pohovor.

Aspen je určen pro různé typy předtuch či úzkostných stavů bez konkrétní příčiny.

Cherry Plum chrání člověka před naléhavými stavy vybouchnutí či ztrátou kontroly.

Rock Rose je esence určená pro lidi, kteří trpí panickým strachem z určité situace či události. Je vhodná pro zmírnění fobií.

Red Chestnut je esence zaměřená na strach o blízké osoby.

NEJISTOTA

Do druhé skupiny řadíme variaci esencí určených pro pocit nejistoty. Esence jsou určené pro stavy nevolnosti, které nás provází v situacích, kdy ztrácíme jistotu v sami sebe či ve svá rozhodnutí. Pomáhají navrátit ztracenou harmonii a zmírňují tak tělesné příznaky.

 

Cerato je esence vhodná pro lidi, kteří nevěří vlastnímu úsudku a neustále si svá rozhodnutí potvrzují u ostatních lidí.

Sclerantus pomáhá v situaci, kdy se nedokážeme rozhodnout mezi dvěma situacemi.

Gentian se zaměřuje na pocit nejistoty a nedůvěry, jenž nás doprovází bezprostředně po nevydařeném či nesplněném cíli. Navrací sílu a motivaci zkusit to znovu.

Gorse pomáhá překonat naprostý pocit beznaděje a nejistoty, který je spojen s dlouhodobým neúspěchem. Je určený především pro pečovatele dlouhodobě nemocných, kteří ztrácí jistotu a naději.

Hornbeam je obecně motivační esencí. Pomáhá lidem, kteří odkládají různé povinnosti.

Wild Oat uvolňuje pocit napětí v situaci, kdy před námi stojí důležitý životní milník a my jsme nuceni se rozhodnout. Odbourává nejistotu ohledně správného životního úkolu.

NEZÁJEM O SVÉ OKOLÍ

Třetí skupina obsahuje 7 květových esencí. Každá se liší svým účinkem, avšak všechny pomáhají znovu se zaměřit na přítomnost a na realitu teď a tady. Jelikož je dnešní svět velmi rychlý a stresu-plný, lidé si přirozeně vytvoří obranné mechanismy. Často se uchylují do vnitřní reality, vrací se k minulosti či rezignují na povinnosti v přítomnosti. Proti těmto stavům esence třetí skupiny pomáhají.

 

Clemantis je určen pro snílky, kteří neustále utíkají z přítomnosti.

Honeysuckle je esence vhodná pro situace, kdy nejsme schopní se odpoutat od minulosti a neustále s vracíme k téže situaci. Napomáhá překonat pocit nostalgie a zaměřit se na přítomnost.

Wild Rose se vyznačuje svým účinkem proti pocitu rezignace či apatie.

Olive je esence regenerační. Pomáhá překonat pocit vyčerpání a navrátit ztracenou sílu a energii.

White Chestnut se užívá v situacích, kdy nedokážeme zastavit vnitřní proud myšlenek. Často jsou nechtěné myšlenky příčinnou např. nespavosti či podráždění. Esence navrací vnitřní klid.

Mustard chrání člověka před náhlými stavy úzkosti či zádumčivosti. Příkladem této situace může být stav, kdy si vyslechneme trápení blízkého člověka a cítíme se potom sami nepříjemně a úzkostně. Esence navrací radost a pohodu.

Chestnut Bud pomáhá uvědomit si vlastní chyby a poučit se z nich.

OSAMĚLOST

Skupina zaměřená proti pocitu osamělosti zahrnuje pouze 3 esence. Osamělost má mnoho příčin, které si často neuvědomujeme. Esence pomáhají nalézt tyto příčiny a překonat tak pocit osamělosti.

 

Water Violet je esence vhodná pro ty, kteří si udržují od ostatních odstup. Z pravidla bývají velice přátelští, avšak nikoho nikdy nepřipustí k sobě. Uvnitř jsou osamocení.

Impatiens je velmi silná esence určená proti netrpělivosti. Charakteristická jsou neustálá nutkání mít vše rychle a okamžitě. Je vhodná pro zmírnění kompulzivního chování

Heather je esence proti upovídanosti a sebestřednosti. Pomáhá snížit potřebu být středem pozornosti a zaměřit se na ostatní lidi.

PŘECITLIVĚLOST NA VLIVY A MYŠLENKY OSTATNÍCH

Život každého z nás je velmi ovlivněn sociálním prostředím, ve kterém žijeme. Jsme obklopeni společností a naše místo v ní se odráží od toho, jak nás ostatní vnímají. Často můžeme mít pocit, že jsme kontrolováni nebo s sebou necháváme manipulovat. Je na nás kladen obrovský sociální tlak, který se projevuje na psychosomatické úrovni. Esence napomáhají překonat právě tento tlak a navrátit tak pocit harmonie.

 

Walnut je esence, která chrání před vnějšími vlivy v průběhu změny.

Centaury posiluje slabou vůli a zabraňuje tak manipulaci člověka ze strany okolí.

Holly je esence vhodná proti nejsilnějším lidským afektům a negativním emocím. Napomáhá zmírnit pocity nenávisti, žárlivosti nebo zášti.

Agrimony je určená pro lidi, kteří si neustále nasazují masky. Své starosti schovávají za usměvavé tváře, aby se vyhnuli tlaku ze strany okolí. V hloubi duše jsou ovšem osamocení.

SKLESLOST A ZOUFALSTVÍ

Šestou skupinu tvoří 8 esencí, které nám pomáhají překonat každodenní pocity skleslosti či zoufalství. Obecně navrací ztracenou sílu a přináší pozitivní vhled do našich životů. Často se nacházíme ve stavu, kdy jsme přetížení, vyčerpaní, nemáme dostatek sebedůvěry nebo se cítíme méněcenní. Esence šesté skupiny pomáhají tyto pocity překonat.

 

Larch je esence určená pro nedostatek sebedůvěry.

Pine je vhodná pro lidi, kteří mají neustálé výčitky a pocity viny.

Elm pomáhá uvolnit vnitřní tlak a napětí. Je určená pro ty z nás, kteří na sebe mají vysoké nároky a cítí se být velmi odpovědní. Tyto stavy pociťují především plně zaměstnaní a vytížení jedinci.

Sweet Chestnat navrací vnitřní rovnováhu v případě silných vnitřních útrap. Napomáhají překonat pocity hlubokého smutku či izolace.

Star of Bethlehem pomáhá zmírnit následky šoku. Užívá se většinou bezprostředně po prodělaném šoku za účelem zklidnění či zmírnění příznaků akutní reakce na stres.

Willow je vhodná pro lidi plné sebelítosti a zatrpklosti.

Oak je esence určená pro jedince, kteří jsou velmi vytrvalý a houževnatí. Jsou schopní v zaměstnání či v rodinných záležitostech. Nikdy se nevzdávají, ovšem vlivem neustálého snažení se dostávají do stavu přetížení. V této situaci esence Oak pomáhá překonat frustraci a dopřát si odpočinek.

Crab Apple se užívá proti negativním pocitům týkajícím se vlastního těla či zdraví. Překonává pocit méněcennosti, vlastní nečistoty a zmírňuje příznaky hypochondrie. Užívá se především v období puberty, kdy je citlivé vnímání vlastního těla.

PŘÍLIŠNÁ PÉČE O DRUHÉ

Poslední skupina obsahuje 5 esencí zaměřených na vztahy mezi lidmi. Blízkost druhého člověka je pro nás velice důležitá, avšak některé vztahy nám mohou přinášet více škody než užitku. Lidé se navzájem ovlivňují a zastávají k sobě určité postoje. Tyto postoje mohou být velice intenzivní a vysilující. Esence poslední skupiny nám pomáhají zmírnit napětí, které vyplývá z nevyrovnaného chování k druhým lidem.

 

Vine je vhodná pro tzv. diktátory.

Chicory je esence určená pro jedince, kteří manipulují s ostatními lidmi. Rádi navazují nové vztahy, nicméně za svou náklonost vždy žádají něco na oplátku.

Vervain pomáhá lidem, kteří se rychle nadchnou pro různé věci. Zmírňuje příznaky fanatismu a navrací klid.

Beech se užívá proti intoleranci. Zmírňuje nutkání ostatní kritizovat a pomáhá zaměřit se na pozitivní stránky druhého člověka.

Rock Water je jediná esence, která nevznikla z květin. Pomáhá nelpět na disciplíně a zmírňuje příznaky perfekcionismu.

 

Při správné volbě esence je velice důležité zajímat se o celkový kontext a především neopomenout individualitu člověka. Každý z nás je jedinečný a emoce, která se u jednoho projevují např. při strachu, se u druhého mohou projevovat v naprosto odlišné situaci. Také tělesné příznaky nejsou univerzální. Bolest hlavy či nevolnost mohou mít u každého z nás jiné příčiny. Je proto velice důležité namíchat Bachovy esence na míru – nabídka v salonu HATEA.

Kromě krizové esence neexistuje žádná univerzální směs. U každého člověka má vnitřní nevyrovnanost odlišnou příčinu. Není proto řešením podat univerzální lék, ale zajímat se o člověka do hloubky a nalézt to jedinečné, co pomůže právě jemu. Např. při problémech s nespavostí nelze podat stejné léky a potlačit tak příznaky. U jednoho může být příčina strach, u druhého přetížení. S touto myšlenkou Bachovy esence pracují a nabízí tak možnost namíchat kapky individuálně každému člověku.

 

Těším se na vás při individuálním poradenství v salonu HATEA v Pardubicích 

 

Objednat se

 

O AUTOROVI

Káťa Brychová

Kateřina Brychová – studentka psychologie a proškolená terapeutka Bachova centra. O Bachovy esence se zajímá již delší dobu a své vzdělání neustále rozšiřuje. Nyní nabízí pravidelně své konzultace jak dospelým, tak rodičům dětí. Postupně publikuje články o Bachových esencích na našem blogu.

ŽÁDNÉ KOMENTÁŘE

Přidejte komentář