InBody230 – analýza těla

Kompletní informace o složení těla z InBody230

1) Základní analýza těla na InBody230 – A4 informací

 

Základní analýza poskytne tyto informace o těle: inbody

 • tělesná voda
 • tělesný tuk
 • svalová hmota
 • bez-tuková hmota
 • váha
 • BMI
 • procentuální podíl tělesného tuku
 • poměr pasu k bokům (WHR)
 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR)
 • Hodnocení tukové a svalové tkáně ve všech partiích těla

Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

 

 

 

1 – Tělesná kompozice

Všimněte si tvarů pomocí grafů.  mala_analyza

 • TYP „C“ – Představuje malé množství kosterního svalstva, což je příčinou slabého těla.
 • TYP „D“ – Představuje velké množství kosterního svalstva a patřičnou tukovou hmotu, což odpovídá zdravému tělu.

2 – Diagnóza obezity – Samotné BMI nedokáže určit obezitu. BMI musí být bráno v potaz společně s %tuku v těle pro získání přesné diagnózy obezity

3 – Kontrola svalů a tuků – Doporučení pro vhodné přidání nebo ubrání tuků a svalů pro ideální složení těla.

4 – Segmentální beztuková hmota – Udržujte segmentální beztukovou hmotu ve stavu „normál“nebo „nad“ a kontrolujte vyvážení těla mezi horní a dolní částí a levou a pravou polovinou těla.

5 -Segmentální tuk – Sledujte procento tuku v každé části těla a udržujte ve stavu „normál“.

6 -Impedance – Dokazuje přesnost testu InBody zobrazením Segmentálních hodnot v různých frekvencích. InBody 230 využívá jedinečnou technologii DSM – BIA, která garantuje přesnost indexu impedance. Výsledný protokol ukazuje impedanční hodnoty rukou, trupu a nohou při jednotlivých frekvencích.

Cvičební plán

Sport a nejrůznější pohybové aktivity jsou jednou z nezbytných složek k cestě za zdravým životním stylem a neměli bychom je opomíjet.

Sporty můžeme rozdělit na sporty rychlostní, vytrvalostní, nebo silové. Z jiného hlediska je také můžeme rozdělit na sporty rekreační či vrcholové. Při jakémkoliv druhu sportovní aktivity můžeme využít analýzu složení těla na InBody, abychom viděli efektivitu cvičení. Také nám pomůže vyvarovat se dysbalancím, které mohou vzniknout, když nerovnoměrně zatěžujeme jednu polovinu těla více než druhou.

Výběr pohybové aktivity

Analýza složení těla na přístroji InBody nám dává cenné informace, na základě kterých lze doporučit vhodnou pohybovou aktivitu individuálně na danou osobu. Dle výsledků o rozložení a množství svalové či tukové tkáně zjistíme, zda bude vhodnější silový trénink pro budování svalové hmoty, cviky pro zpevnění postavy, vyrovnávání dysbalancí, či aerobní aktivity vedoucí k redukci tuku

InBody nám přesně stanoví, kolik tělo analyzované osoby spotřebuje („spálí“) kcal za 30 min při různém pohybu (viz. ikonky sportu).

 

Na základě přesné analýzy jsme schopni vytvořit program na „míru“ každému klientovi.

Základní analýza + konzultace výsledků cca 10min

Klient obdrží A4 list plný důležitých údajů – výše uvedený

Cena : 250,- ( v akci za 100,-)

 

Jak se dá za 3 měsíce s jídelníčkem na míru  zhubnout? Podívejte se na anlýzu z InBody230 – ubytek 12 kg tuku. Více motivačních příběhů najdete na mém webu www.receptynahubnuti.cz v sekci VAŠE VÝSLEDKY.

 

Vera I  Vera

2) Podrobná analýza na InBody230

mereni_tela

InBody 230

Tyto podrobné informace využívám při osobních konzultacích v mé výživové poradně (30, 60 nebo 90min nebo při balíčku na 3 měsíce)

Složení těla – poměr

Lidské tělo je tvořeno vodou, minerálními látkami, proteiny (= bílkoviny) a tukem. Všechny tyto složky utváří jeden celek, který poté tvoří celkovou hmotnost těla. U zdravých dospělých jedinců je podíl těchto látek téměř konstantní. Avšak platí, že obsah jednotlivých částí se mění v závislosti na pohlaví.Muži mají v těle vyšší procento vody než ženy a zejména se liší obsah tuku v těle.

Normální  rozsah  tukové  tkáně  u  mužů  představuje  10  –  20  %  a  u  žen  je  fyziologicky  dán  vyšší  podíl  tuku,  a  to  18  –  28  %.

S věkem podíl tuku stoupá a např. u žen nad 50 let je tolerovatelné množství až do 33 – 35 %.

Optimální  složení  těla  u  zdravých  dospělých  jedinců  v  procentech :

Základní složky Muži Ženy
Voda 62,4  % 56,5  %
Minerální látky 5,8  % 5,3  %
Proteiny 16,5  % 15,2  %
Tělesný tuk 15,3  % 23,0  %
Celkem 100  % 100  %

Přístroj  InBody spolehlivě analyzuje všechny čtyři základní složky lidského těla a vyjadřuje jejich poměr u dané osoby v těle v procentech. Např. výraznější nárůst tukové tkáně v procentech nutně znamená snížení procentového podílu, připadajícího na další látky v těle, zejména vodu, které je v lidském organismu nejvíce (v %).

Přístroj InBody navíc dokáže analyzovat množství intracelulární (= vnitrobuněčné) a extracelulární (= mimobuněčné) vody. Dále dokáží rozlišit obsah minerálních látek vázaných v kostech (= osifikující) a minerální látky nevázaných v kostech (neosifikující). Tyto údaje mají velký význam především pro odborníky, protože obsah minerálních látek vázaných v kostech je velmi cenný údaj pro diagnostiku osteoporózy.

Svalová hmota – tělesný tuk

Přístroj InBody zjistí poměr svalů a tuků

Snížení procenta tělesného tuku se dá docílit jednak úpravou stravovacích návyků, tak pravidelnými pohybovými aktivitami. Udává se, že vhodné stravovací návyky mají až 70 % vliv a zbylých 30 % má na redukci tuku vliv pohybová aktivita. Avšak jedno bez druhého se těžko obejde a redukce tuku by měla být kompletní, aby byla dosažená hmotnost udržená dlouhodobě. Cíleně redukovat tuky pomáhají zejména aerobní aktivity.

Redukce tuku je zaručena totiž pouze za aerobních podmínek, tj. za přítomnosti kyslíku, který umožňuje spalování tuků. Zahrnující např. jogging, aerobik, jízdu na kole… .

Aerobní pohyb je daný tepovou frekvencí v určitém pásmu, dá se snadno vypočítat (65 %  – 85 % maximální Vaší tepové frekvence, ta je zjednoduššeně 220 – věk) či odvodit (tzv. talk test – zakládá se na subjektivních pocitech cvičícího, který je schopen v průběhu zátěže bez větších problémů mluvit (nikoli však vyprávět…) nebo měřit Sport testerem.

Avšak ani na anaerobní pohyb (spíše silový) by se rozhodně nemělo zapomínat, jelikož ten pomáhá zvyšovat množství svalové hmoty, a tak i zvyšovat bazální metabolismus. Velmi vhodné silové cvičení může být i pilates, (power) jóga, které navíc pomohou odstranit případný stres a poleví od bolesti v zádech. V našem salonu doporučujeme také posilování na přístroji Bodystyling  – hubnutí řízené počítačem.

Pravidelnou návštěvou našeho salonu a využití našich přístrojů, docílíte také zásadního úbytku tuku. Neinvazní liposukce Vám rozbourá tukové buňky, Vacupress dokonale prokysličí podkoží a pomůže při spalování tuku a celulitidy, Bodystyling nahradí intenzivní posilování a pomůže zpevňovat a tvořit svalstvo a vyhlazovat celulitidu.

 

Diagnoza obezity

Přístroj  InBody také zobrazuje tři údaje, díky kterým odvodíme míru obezity a z toho vyplývající možná zdravotní rizika.
BMI = body mass index

PBF % = procento tuku v těle

WHR poměr = poměr pasu a boku

BMI se zjišťuje pouze na základě výpočtu, kde do vzorečku dosazujeme výšku v cm a hmotnost v kg. Z toho vyplývá, že BMI údaj není vhodný pro všechny, udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Např. muži, kteří mají nadměrně vyvinutou svalovinu mají i logicky vyšší hmotnost, a dle BMI by spadali už do pásma nadváhy či obezity, přitom jejich tělo obsahuje minimum tuku a tudiž o obezitě nemůže být řeč.

BMI nebere v úvahu, zda je hmotnost tvořena převážně svaly nebo tukem. Proto nelze podle hodnoty BMI rozlišit, zda má vyšetřovaná osoba nadváhu z důvodu vysokého množství tuku nebo svalů. Proto vždy hodnotíme nadváhu či obezitu jak podle BMI, tak procenta tělesného tuku.

Poměr WHR nám udává, zda je tělesný tuk uložen ve zvýšené míře na bříšku – neboli, zda jste typ obezity jablíčko či hruštička. U mužů je norma dána poměrem 0,80 – 0,90 a u žen 0,75 – 0,85. Jakmile hodnota překročí pásmo normy, je analyzovaná osoba ve zvýšené míře ohrožená metabolickými komplikacemi a kardiovaskulárními chorobami, jelikož tuk uložený v oblasti pasu je obzvláště rizikový.

Vyváženost postavy

Přístroj  InBody také poukazuje na případné svalové dysbalance neboli nerovnováhu těla, která může být způsobena např. nevhodným zatěžováním jen jedné poloviny těla (ať už pravé či levé poloviny těla, nebo horní či dolní poloviny těla) např. při výkonu zaměstnání či při sportu a při účelném zaměřováním se jen jednostranně na jednu svalovou skupinu při cvičení…

Černý obdélníček na obrázku ukazuje ideální stav, čili žádnou nerovnováhu. A barevný sytý obrys popisuje stav analyzované osoby. Na základě analýzy můžeme určit, zda je např. horní polovina těla vyvinutější v porovnání s dolní polovinou těla a doporučit vhodné pohybové aktivity, vedoucí k vyváženosti postavy. Či říci na co dávat při různých sportech a pohybových aktivitách pozor, aby nedocházelo ke svalovým disproporcím.

Navíc získáme informace o rozložení podkožního tuku v těle. Tato informace je velmi cenná zejména kvůli redukování tuku a hrozícím zdravotním rizikům, jelikož zjistíme do jaké části těla se tuk ve zvýšené míře ukládá. Tyto údaje jsou také velmi ceněny, když dochází k redukci tuku už při úpravě stravovacích zvyklostí a zařazení pravidelné pohybové aktivity, jelikož vidíme, odkud a kolik tuku ubývá.

Retence vody (Otoky)

Celková tělesná voda (TBW) se skládá z vody vnitrobuněčné (ICW – intracelulární) a mimobuněčné (ECW – extracelulární). Pokud je index retence vody ( ECW/TBW ) v některé části těla vyšší než jeho průměrná hodnota, vznikne v této části těla zvýšená retence (zadržování) vody neboli edém (otok).

Příčinou vzniku otoků (edémů) jsou většinou vážnější zdravotní problémy, které souvisejí s onemocněním ledvin či jater. Mohou také odrážet výživový stav, kdy např. lidé s podvýživou mají nízkou hodnotu albuminu (krevní bílkoviny), a ten se objektivně projeví v tvorbě otoků na končetinách. Další příčinou mohou být různá zánětlivá onemocnění, která také souvisejí s poklesem albuminu v krvi a opět tvořením otoků.

Výkyvy množství vody v jednotlivých částech těla mohou být způsobeny nepravidelným pitným režimem a mnohem častěji v důsledku menstruace (proto by se neměla analýza provádět při menstruaci). Samozřejmě důležité je dbát na pravidelný přísun tekutin během celého dne, pozor na nárazové pití.

Útrobní tělesný tuk  – viscerální tuk

Visceralni tuk InBody

Viscerální tuk snížený po třech měsících

Jen málo diagnostických přístrojů na světě dokáží přesně zjistit rozsah a množství útrobního tělesného tuku. Přístroj  InBody to díky nepřekonané technologii DSM-BIA dokáže velice přesně, což staví tento analyzér na absolutní vrchol před všechny ostatní tzv. tukoměry. To je hlavní důvod, proč odborníci na celém světě pracují s přístroji InBody a také důvod, proč nemohou s přístroji InBody pracovat samozvaní podvodníci v oblasti dietologie ( zázračné čaje, koktejly atd.), kteří sice pomohou s úbytkem hmotnosti, ale svým nesprávným a neodborným přístupem zvýší u svých klientů množství útrobního tuku.

Útrobní tělesné tuky neboli viscerální tuky jsou tuky, které se ukládají do prostoru mezi orgány, neboli do míst, kde se přirozeně nevyskytují. Jakmile se k nim člověk „propracuje“ je ve velkém riziku vzniku metabolických onemocnění vedoucí až ke vzniku metabolického syndromu (neboli syndromu X), a také tak ohrožuje svůj kardiovaskulární systém. Nehledě na další zdravotní komplikace, které s obezitou souvisí (zvýšená zátěž na pohybový aparát, zvýšené riziko vzniku rakoviny).

Většina lidí se o tom, že vnitřní tuky má, čili že se tuky dostaly už mezi orgány neví a tudíž neví, v jak velkém ohrožení svého zdraví se nachází. Na InBody můžeme neinvazivní a rychlou metodou přesně vidět, zda se člověk nachází pod hranicí či nad hranicí tvorby vnitřních tuků. Nachází-li se člověk pod hranicí 100 cm2 , vnitřní tuky nemá a může mít „jen“ tzv. podkožní tuky (zelenkavá barva). Což je spíše estetický problém, ale není vážný ze zdravotních důvodů. Také samozřejmě nemusí být tuky v břišní oblasti uloženy ani v podkoží a člověk se pak nachází v bílé zbarvené ploše v dolní polovině. Avšak jakmile tělesné tuky přesáhnou 100 cm2, začínají se už přesouvat i do vnitřních částí k orgánům (modře zobrazená plocha a také bílá barva plochy). Samozřejmě platí, čím více směřujete do bílé plochy v horní polovině grafu, tím je stav rizikovější a více Vás tuky ohrožují na Vašem zdraví.

Stop hladovění!

Jelikož vnitřní tuky se neukládají jen při zvýšeném příjmu energie, ale paradoxně i při velmi nízkém, nebo–li při příjmu energie, která je nižší než Vaše tělo potřebuje (nižší než Vás zjištěná minimální bazální potřeba). A organismus reaguje tak, že si i to málo energie začne ukládat (tzv. na horší časy). Proto začne-li člověk hladovět, vnitřní tuky se začnou zvyšovat a zdravotní problémy to rozhodně neřeší. Naopak.

Velký vliv má na snížení vnitřních tuků zejména pravidelná strava každé 3hod, kdy si tělo nemusí obávat žádného hladovění a nemusí docházet k ukládání energie na horší časy.

Doplňující údaje analyza_tela_komplexni_vyhodnoceni

Stupeň obezity

Stupeň obezity je poměr aktuální hmotnosti k ideální hmotnosti na základě výšky a věku. Je udáván v procentech, kdy normální rozmezí hmotnosti představuje 90 –110 %. Určitou nevýhodou indexu je to, že neodráží podíl tuku a beztukové hmoty. Zkreslen je zejména u sportovců s vysokým podílem svalové hmoty (kulturisté).

B C M

Buněčná hmota slouží jako jeden ze standardů pro vyhodnocení stavu výživy vyšetřované osoby. Možnost, že pokles váhy by mohl po zdravotní stránce ublížit, si málokdo připouští a přesto jsou zde i dosti závažná rizika. V odborné lékařské literatuře je popsáno několik desítek závažných poruch srdečního rytmu, které vedly i k náhlé smrti člověka. Je třeba si uvědomit, že téměř při každé redukci váhy dochází nejen k úbytku tukové tkáně, ale také k úbytku aktivní buněčné hmoty, tj. buněk svalové tkáně, buněk jater, vlastně všech orgánů s výjimkou tkáně nervové. Zda více ubývá tuk (tj. žádoucí efekt) nebo zmíněná aktivní buněčná hmota (jasně nežádoucí efekt), to záleží na rychlosti váhového úbytku, na množství, vzájemných kombinacích a poměrech výživových složek v tomto období a na fyzické aktivitě. Za optimální důsledek redukčního režimu je možno považovat situaci, kdy dochází k úbytku převážně tukové tkáně a k podstatně menšímu poklesu aktivní buněčné hmoty. V takovém případě mohou být vedlejší, nepříznivé účinky poklesu tělesné váhy minimální, prakticky bez zdravotního rizika. Pří výraznějším úbytku buněčné složky totiž dojde k zmíněnému úbytku svalové hmoty, to je svaloviny kosterní, dále svaloviny srdce, ale rovněž svalů, které jsou aktivní při dýchání (tj. bránice, mezižeberní a další svaly na hrudníku). S tím je pak pochopitelné snížení funkce takto postižených svalových složek, tedy oslabení síly kosterního svalstva, riziko zhoršení činnosti srdce a možnost zhoršení dechových potíží.

B M C

Obsah minerálních látek podílejících se na stavbě kostí. Mineralizace kostí je dána množstvím minerálních látek uložených v kosti. Hodnota je cenná pro prevenci a diagnostiku osteoporózy. Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí. V důsledku tohoto jevu dochází u lidí trpících tímto onemocněním k četnějším zlomeninám. Nemoc se nejčastěji vyskytuje u žen po menopauze, kdy je spojena s úbytkem hormónů a poté u žen a můžů ve vyšším (senilním ) věku.
Název vychází ze dvou řeckých slov (osteo – kost, poros – otvor). Stav je nejčastěji způsoben nedostatkem vápníku v těle a zvýšeným odbouráváním kostní tkáně při nedostatku fyzické zátěže.

B M R

Bazální metabolismus představuje minimální množství energie potřebné pro zachování základních životních funkcí (dýchání, metabolismus, termoregulace…) Výše hodnoty bazálního metabolismu je tedy množství energetického příjmu potřebné pro zachování základních životních funkcí. Ve výši této hodnoty není zohledněn energetický příjem potřebný pro pokrytí denních pohybových aktivit. Tento výpočet je také potřebný pro lidi s mimořádnou tělesnou stavbou, ať již svalnaté nebo obézní. Bazální výdej tvoří přibližně 60 až 70 % celkového denního energetického výdeje. Další potřeba energie je závislá na aktivitách, které denně vykonáváme (práce, sport, kouření – zvyšuje bazální metabolismus…).

A M C

Obvod svalstva paže je jeden z nejspolehlivějších způsobů pro vyhodnocení stavu výživy vyšetřované osoby. Na základě obvodu svalstva paže zjistíme velmi zřetelně stav podvýživy, kdy ochabuje svalová hmota a důsledkem je zmenšení AMC. Tento údaj je oceňovaný zejména v nemocnicích u dlouhodobě nemocných či ležících a u starších osob, kdy dochází k ochabování svaloviny vlivem fyziologických změn v těle a také vlivem nedostatečně biologicky hodnotné stravy.

A C

Obvod paže se používá pro vyhodnocení hladiny bílkovin společně s AMC. AC se zmenšuje, když se zmenšuje sval, nebo když se snižuje podkožní tuk. Jestliže dojde ke změně u AC ale ne u AMC, potom došlo ke změně u podkožního tuku.

Komplexní vyhodnocení = výstup

Podává nejdůležitější souhrnné informace z celé analýzy složení těla.

Kontrola tukové hmoty

Kontrola tuku se vypočítá na základě ideální hodnoty tělesného tuku při ideální váze. Jestliže je tělesný tuk analyzované osoby nižší než ideální hodnota tělesného tuku, je označení v tabulce jako + 0,0 kg. Je-li naopak množství tuku vyšší, vidíme v tabulce znaménko mínus – 0,0 kg (požadovaný tuk). Pokud je stav ideální, není udáno žádné znaménko.

Kontrola svalové hmoty

Kontrola svalů se vypočítá na základě ideální hmoty svalové hmoty při ideální váze. Jestliže je nižší, než ideální svalová hmota, označuje se jako + 0,0 kg. Jestliže je vyšší než hodnota ideální svalové hmoty, označuje se jako 0,0 kg (neoznačuje se jako – 0,0 kg, protože čím více je tělo tvořeno svalovou hmotou, tím je to pro organismus pozitivní přínos pro jeho kondici. Nehledě na to, že svalová hmota se podílí na výši bazálního metabolismu). Čím více svalové hmoty, tím vyšší bazální metabolismus a tělo spotřebuje více přijaté energie jen pro své základní životní funkce. (Příznivý vliv při snižování hmotnosti.)

Kontrola tělesné hmotnosti

Kontrola tělesné hmotnosti se vypočítá na základě Kontroly tuku a Kontroly svalů. Cílová váha je potom součet či odečet skutečné váhy a hodnoty kontroly váhy.

Cílová váha

Cílová váha se liší od ideální váhy. Ideální váha se počítá podle výšky vyšetřované osoby. Cílová váha se počítá na základě svalové hmoty a tukové hmoty vyšetřované osoby. Jestliže váha vyšetřované osoby je nad její ideální váhou, zatímco její svalová hmota je nad ideální váhou, potom je cílová váha vyšší než ideální váha. Cílová váha je zaměřena na spíše na zdravotní stav, než na dokonalost či krásu osoby.

Podrobnou analýzu na InBody využívám a je v ceně při všech osobních konzultacích.  Těším se na vás Hana Brychová

Objednat se