Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – Internetový obchod na www.hateasalon.cz

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hateasalon.cz (prodávající), jehož provozovatelem HATEA masáže s.r.o, K Olšině 333, Pardubice. IČ 08024111. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).
 2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  6. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.hateasalon.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Platební podmínky, přepravné
1. K dárkovým poukázkám neúčtujeme žádné poštovné ani balné.
2. Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb je specifikován při objednávce daného zboží.

 1. Reklamace
  1. Případné reklamace budou vyřízeny dle platných zákonů ČR. Reklamované zboží doručte ( osobně, poštou atd.) na adresu : HATEA masáže s.r.o, K Olšině 333, Pardubice 53009.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka
  1. Kupující má právo podle platných zákonů ČR odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutné doručit ( osobně, poštou atd.) vrácené zboží na adresu firmy: HATEA masáže s.r.o, K Olšině 333, Pardubice 53009 Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět zaplacenou finanční částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data doručení.

VII. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.hateasalon.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 1. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Ochrana osobních dat
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.