Bachovy esence

Bachovy esence a odborná Bachova terapie v Pardubicích. Pomoc při všech psychických problémech. Vhodné i pro miminka a zvířata.

Bachova terapie – salon HATEA Pardubice

Bachovy esence – RESCUE

Co jsou Bachovy květové esence?

 

“ Soulad s naší duší je předpokladem našeho zdraví „

„ Tento systém léčení je tím nejdokonalejším, jaký kdy byl lidstvu v jeho živoucí paměti dán.“

Dr.Edward Bach

Bachova květová terapie je jednoduchá a mírná metoda. Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají žádné vedlejší účinky.

Tvoří ji 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Květové esence pomáhají uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují , že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům . Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, slouží však jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobili.

Dr. Bach byl přesvědčen, že osobnost a vnitřní postoj člověka má vliv na jeho zdraví.

Dr. Bach objevil 38 květů, každý pro specifický emocionální a mentální stav. K tomu vytvořil kombinaci 5 květů (Krizovou esenci), která je určena pro náročné a obtížné situace. 38 květů rozdělil do sedmi skupin, které představují základní konflikty, bránící nám být sami sebou:

  1. Strach
  2. Nejistota
  3. Nezájem o své okolí
  4. Osamělost
  5. Přecitlivělost na vlivy a myšlenky ostatních
  6. Skleslost nebo zoufalství
  7. Přílišná péče o druhé

 

Z 38 Bachových esencí se 37 zakládá na jednotlivých divoce rostoucích květech nebo květech stromů. Výjimkou je Voda z léčivých pramenů, která je připravena z přírodního vodního pramene s léčivými účinky.

Jak Bachovy květy působí?

Tak jako jiné formy přírodní medicíny, ošetřují individualitu člověka a ne nemoc, nebo její symptomy. Květy působí především na emocionální rovině. Proto může nastat situace, kdy dva lidé se stejným onemocněním, budou ošetřeni rozdílnými esencemi. Jeden z nich se může s nemocí smířit, zatímco ten druhý může být netrpělivý – proto na základě této výchozí situace budou pro každého vhodné jiné květy.

Bachovy esence nepotlačují negativní pocity, ale přeměňují je na pozitivní postoje. Tím se podpoří vlastní vnitřní potenciál a obranné síly člověka pro sebeuzdravení.

Nemusíme být fyzicky nemocní, abychom mohli používat Bachovy esence. Můžeme prožívat těžké životní období nebo nevysvětlitelné stavy únavy, které v nás mohou rozvinout negativní emocionální postoje. Právě v tomto období, Bachovy květy nastolí vnitřní rovnováhu dříve, než se zcela objeví fyzické symptomy.

Jak dlouho se mohou Bachovy esence užívat?

Jaká doba je vhodná k tomu, než květy prokáží citelný účinek, závisí na každé osobní situaci a okolnosti.

Pokud je emocionální stav hluboce zakořeněný, může trvat i několik dnů nebo týdnů, než pocítíme rozdíl. Možná že podstatně dřív zaznamenají změny lidé ve vaší bezprostřední blízkosti. Obvykle Bachovy květy působí jemně a změna přichází přirozeným tempem, kterému se lidé snadno přizpůsobí.

Mohou se Bachovy esence používat s jinými léky?

Bachovy esence podporují a obohacují každé lékařské a psychoterapeutické ošetření. Snesou se s každým dalším léčebným prostředkem a také s psychofarmaky.

Je bezpečná Bachova terapie pro děti?

Bachovy esence jsou vhodné i pro děti

Esence mohou užívat nejen děti, také těhotné a kojící matky, dokonce i zvířata, případně rostliny (při přesazování, napadení rostlin škůdci).

Je škodlivá špatně zvolená Bachova esence?

Nesprávně zvolená esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Špatně vybraný květ nebude mít jednoduše žádný účinek.

Mají Bachovy esence vedlejší účinky?

Bachovy esence nemají žádné vedlejší účinky. Jako při jiných formách přírodní medicíny, se může stát, že se dostanou na povrch potlačené emoce. Ty se mohou projevit vyrážkou, přes kterou se tělo čistí od toxinů, nebo uvědoměním si a přijetím dosud potlačených emocí. Tento jev je důležitou součástí procesu léčení a je jen dočasný.

 

Letáčky ke stažení :  

Leták – Bachovy esence děti

Leták – Bachovy esence RESCUE

Leták – RESCUE pro zvířata

Leták – Bachovy esence dieta

 

 

 

 

Objednat se