Bachovy květové esence

Bachovy květové esence

Příroda je původcem veškerého života na zemi. Představuje zdroj obživy, ochrany a úkrytu. Vytváří přirozené lidské prostředí a člověk se k ní každým okamžikem vrací, ať již vědomě či nevědomě. Nachází v přírodě řešení na mnohé problémy a hledá inspiraci pro svůj život. Ne nadarmo se příroda stává opakovaně předmětem vědeckých studií i uměleckých děl. Řídí se vlastními zákony a neustále nás překvapuje.

Už naši předkové sdíleli tuto myšlenku a věřili, že právě příroda jim přináší sílu a zdraví. Znali její léčivý účinek a učili se využívat jej ve svůj prospěch.

Dnešní svět už se ovšem od tohoto názoru pomalu odklání. Lidé se stěhují z přírodního prostředí do měst, jedí potraviny plné chemikálií a místo v přírodě hledají pomoc v lécích. Je to důsledek přirozeného vývoje, nicméně i přes nejnovější technologie a výzkumy v oblasti vědy bychom neměli na její léčivý účinek zapomínat. My sami jsme z ní vytvořeni a se vší dokonalostí nám nabízí nekonečnou kombinaci prostředků.

Dlouhá staletí se lidé snažili nalézt odpověď na otázku, co je příčinou nemocí. Přestože lékařské umění existovalo nejprve spolu s medicínou, postupem času bylo odsunuto do pozadí. Až v novodobých dějinách došlo k navrácení k původní přírodní síle v rámci homeopatie.

S léčivou silou květových esencí přišel lékař a homeopat dr. Edward Bach (1886 – 1936). Ten byl už od raného dětství velmi empatický a jeho snem vždy bylo pomáhat lidem. Vystudoval lékařskou fakultu, nicméně následná práce ho nenaplňovala tolik, jak očekával. Toužil nalézt jednoduchou a účinnou formu léčby, především dostupnou každému člověku.

Odebral se na venkov a začal zkoumat květiny. Přišel na to, že rostliny v sobě ukrývají vibrace, které odpovídají vibracím lidských emocí. Začal je podávat svým pacientům a dostalo se mu velmi pozitivních výsledků. Zjistil, že tyto skryté vibrace pomáhají nastolit v lidském organismu harmonii.

Při své práci se dr. Edward Bach řídil filozofií, že zdravá mysl přináší zdravé tělo. Nemoc chápal jako následek nějaké duševní a psychické nevyrovnanosti, jenž přináší disharmonii celému organismu. Na rozdíl od tehdejší medicíny se nezaměřoval na samotné fyzické projevy nemoci, ale snažil se nalézt jejich příčinu na úrovni psychické. Věřil, že nemoc má původ v narušení řádu mezi vnitřní a vnější úrovní člověka. Z tohoto důvodu se velmi brzy odklonil od klasické medicíny.

 „Takzvaná nemoc je vždy důsledkem hlubokého vnitřního nesouladu a nám je jíž zřejmé, že dokud se nebudeme zabývat důsledky a neodstraníme hlavní příčinu, k vyléčení nedojde, anebo bude pouze zdánlivé“ (Eduard Bach).

Pokud dochází k vnitřní disharmonii, prvním příznakem je změna nálady. V případě, že negativní emoce přetrvává a člověk není sám schopný se s danou situací vypořádat, přichází podráždění a mentální únava. Problém se přenáší na fyzickou úroveň a vzniká nemoc.

Emoce jsou odrazem našich prožitků a ať jsou kladné či negativní, vždy se nám ukládají do paměti. Tvoří spouštěč vnitřní nevyrovnanosti a proto je velice důležité se na ně zaměřit. Stačí si představit obrovskou sílu hněvu či hřejivý pocit radosti. Bachovy esence působí velmi rychle a účinně jelikož fungují výhradně na emocionální úrovni. Jak jsem již zmínila, každá vibrace v esenci odpovídá lidské emoci, a proto pomáhá vyrovnávat disharmonii těla. Díky Bachovým esencím můžeme nalézt řešení na hněv, agresivitu, žárlivost, přecitlivělost, netoleranci, strach a na mnohé z dalších psychických stavů.

Esence jsou přírodní, proto nehrozí riziko předávkování či alergických reakcí. Pomáhají v krizových situacích (akutní strach, panika před pohovorem, šok,..) i při léčbě dlouhodobých psychických stavů (žárlivost, manipulace, odevzdanost,..). Jejich účinek byl prokázán také na malých dětech a zvířatech.

Nejčastěji se kapičky přidávají do vody či se přímo kapou na jazyk. Možné je i potírat si jimi určitou část těla, např. zápěstí a spánky. Pro relaxaci se přidávají do masážních olejů a koupelí. Užívají se čtyřikrát denně při dlouhodobé aplikaci a nárazově při krizových situacích.

Bachovy esence splňují hlavní cíl dr. Edwarda Bacha. Jsou jednoduché, každému přístupné a vhodné pro samoléčbu.

Nově můžete využít konzultaci a namíchání bachových esencí na míru v  salonu HATEA v Pardubicích.

 

Přečtěte si více  článku o Bachových esencích

 

Těším se na vás při individuálním poradenství v salonu HATEA v Pardubicích 

 

Objednat se

 

 

 

O AUTOROVI

Káťa Brychová

Kateřina Brychová – studentka psychologie a proškolená terapeutka Bachova centra. O Bachovy esence se zajímá již delší dobu a své vzdělání neustále rozšiřuje. Nyní nabízí pravidelně své konzultace jak dospelým, tak rodičům dětí. Postupně publikuje články o Bachových esencích na našem blogu.

ŽÁDNÉ KOMENTÁŘE

Přidejte komentář